Måned: maj 2018

Har du givet op?

Har du givet op!!?

Det helt korte svar er NEJ!!

Det lidt længere svar er…NEJ, fordi…

Jeg har i mine 20 år i sundhedsvæsenet arbejdet for, at hjælpe mennesker fra det sted de er… til det sted de gerne vil være. Det gør jeg stadig. 

Jeg arbejder med mennesker der er i- eller skal i gang med komplekse processer.

Jeg har altid været meget optaget af processer, af analyser og af menneskelig adfærd. Det har givet mig muligheden for, at trække mig selv fri og komme videre, hver gang livet har budt på problemer.

Jeg har i mange år undersøgt hvilke faktorer der er vigtige, når vi som mennesker møder stor modstand i livet. Det kan være på jobbet eller i fritiden, det kan være i relationer eller alene. Det interessante er….hvad der skal til for, at vi kan trække os selv fri?

Jeg har talt med mange forskellige mennesker som mener, det er viljestyrke og opbakning fra de nærmeste personer i deres netværk. 

Hvorfor er der så stadig mange, som kæmper og ikke er nået hen, hvor de gerne vil være? 

Det næste svar, jeg får, er ….“Jeg er nok bare sådan …. når jeg sætter mig noget for… så gør jeg det bare”

Viljestyrke er, at ville noget og have styrken til, at gøre det, trods indre og ydre modstand…… 

Støtte fra de nærmeste er, at høre til, at få kærlighed og få modet til forandring, fordi nogle andre tror på, du kan noget.

Hvad er det så …”at være sådan”?

Jeg tror det  “at være sådan”….. er: 

At kunne udholde frustration og blive i en ubehagelig fase i processen 

At kunne opsøge ny viden og omsætte den til noget forståeligt og brugbart

At kunne kontrollere vores impulser og være ærlige når vi ikke kan 

At kunne bede om hjælp når vores egen viden eller evner ikke rækker 

At kunne være tålmodig og opgive håbet om en hurtig løsning- et hurtigt fix, 

At kunne se vores forfejlede forsøg, som et forsøg og prøve igen på en ny måde

At kunne være ærlig og fortælle den sande historie… 

Hvis vi kan lære disse enkle grundregler kan vi blive bedre til, at være i komplekse processer.

Hvis vi kan blive bedre til, at være i komplekse processer, kan vi udvikle os.

Hvis vi kan udvikle os, kan vi skabe et bedre liv for os selv og andre. 

Vi kan trække os fri af de problemer der dukker op.

Husk det enkle er tit, en koncentration af noget meget indviklet…. 

Det er ikke let…. det er ladsiggørligt.

Frygt

 

Frygt for
at blive afvist
at fejle
at blive til grin
at blive ensom

Alt summet op til… at være god nok.

Tilbage i tiden betød det døden hvis vi blev forladt af flokken. Det gør det ikke i dag, – ikke fysisk…. men psykisk dør vi, hvis vi bliver isoleret….. hvis vi bliver udstødt fra fællesskabet.

Derfor er det topprioritet for langt størstedelen at høre til,- at være en del af et fælleskab.

Men hvordan gør man det? hvad skal der til?
hvornår er det godt nok?

Reglerne i grupperne er sjældent tydelige. De variere meget og ændres ofte uden varsel.

Mit spørgsmål er…….
Hvis vi alle frygter afvisning, hvem laver så reglerne?

Vi lever i et samfund hvor langt størstedelen af vores valg er baseret på frygt.

Vi har opbygget en kultur hvor dem der skal hjælpe andre, har mere travlt med, at beskytte sig selv, mod dem der bestemmer.
Vi tager mere hensyn til uforståelige regler, uklare ordrer og upassende opførsel, end vi gør til dem vi er trænet til at hjælpe eller servicere.

Vi bruger mere tid på, at forklare og forsvare urimelig opførsel end vi gør på, at udføre det job vi er ansat til.

Vi opfinder nye motiver, undskyldninger og konsekvenser blot for at dække over det faktum….at vi ikke ved hvad der foregår.

Vi kan ændre vores grundlag for at træffe beslutninger…. hvis vi sætter kursen mod noget vi gerne vil opnå, – fremfor noget vi gerne vil væk fra….. Men det kræver mod….

Mod er ikke fravær af frygt, mod er, at være bange…. men at gøre det alligevel.

At Lytte

Hvad er det at lytte?

Nogle fortæller, at de er gode lyttere, men hvad mener de egentlig?

Jeg har prøvet at spørge dem.

Nogle fortæller, at de lytter til personen uden, at dømme eller have fordomme.

Nogle mener at lytte er, at være et åbent kar, personen kan hælde alle sine sorger og frustrationer i.

Nogle mener det er, at låne et øre til en der har brug for at læsse af.

Nogle mener det er, at give taletid uden at afbryde.

Professionelt er der begreber som aktiv lytning.  Det bliver nævnt i mange sammenhæng og fortolket på mange forskellige måder.

Ordbogen siger

  • Rette sin hørelse opmærksomt mod noget og forstå eller fortolke det 
  • I skjul eller hemmelighed forsøge at opfange andres samtale
  • Høre efter og rette sig efter, handle efter eller stole på det hørte

Jeg mener betegnelsen “at lytte” er så mange ting, at vi hurtigt kommer ud i en lang snak om hvad det egentlig betyder.

Vi benytter os af så mange forskellige evner og kompetencer når vi er i kontakt med et menneske vi gerne vil hjælpe.

Kan vi kalde det noget andet?

Måske skal vi ikke kalde det noget…. måske skal vi bare fortælle hvad vi vil opnå med det vi gør.

For mig er det vigtigt, at have et mål for samtalen. Mit mål er altid, at samle informationer nok til, at kunne hjælpe det menneske jeg sidder overfor.

Derfor vil jeg:

  • Opbygge en relation der er ærlig, tryg og forudsigelig
  • Indsamle informationer der som brikker i et puslespil skaber et billede
  • Høre hvad de selv mener er problemet og prøve at forstå det de forstår
  • Analysere udtalelser og dele dem i “omtanke og fastlåste overbevisninger”
  • Stille spørgsmål der bidrager til uddybning og efterforskning

 

 

 

Frustration

Kan du udholde frustration?

Jeg tror vi kan klare det meste hvis vi lærer hvordan vi bedst udholder at være frustreret.

Frustration opstå når vi ikke har evnerne eller den fornødne viden til at løse et problem.

At være i en problematisk situation er frustrerende…. At blive i den til der er fundet en ny vej – kræver mod, tålmodighed og evnen til at kontrollere sine impulser.

Vores tid er præget af hurtige løsninger der lover forandring, men tit oplever vi, at de blot slører det egentlige problem eller bedøver vores sanser.

Hurtige løsninger giver hurtige belønninger, men kortvarige ændringer.

Hvis vi ønsker varige forandringer og blivende resultater, så kræver det mod og viden.

De vigtigste ting i livet opbygges gennem komplekse processer.  Komplekse processer vil altid indeholde flere faser med frustration, så vi kan lige så godt lære det😊

Jeg siger ikke det er nemt – det er ladsiggørligt