At Lytte

Hvad er det at lytte?

Nogle fortæller, at de er gode lyttere, men hvad mener de egentlig?

Jeg har prøvet at spørge dem.

Nogle fortæller, at de lytter til personen uden, at dømme eller have fordomme.

Nogle mener at lytte er, at være et åbent kar, personen kan hælde alle sine sorger og frustrationer i.

Nogle mener det er, at låne et øre til en der har brug for at læsse af.

Nogle mener det er, at give taletid uden at afbryde.

Professionelt er der begreber som aktiv lytning.  Det bliver nævnt i mange sammenhæng og fortolket på mange forskellige måder.

Ordbogen siger

  • Rette sin hørelse opmærksomt mod noget og forstå eller fortolke det 
  • I skjul eller hemmelighed forsøge at opfange andres samtale
  • Høre efter og rette sig efter, handle efter eller stole på det hørte

Jeg mener betegnelsen “at lytte” er så mange ting, at vi hurtigt kommer ud i en lang snak om hvad det egentlig betyder.

Vi benytter os af så mange forskellige evner og kompetencer når vi er i kontakt med et menneske vi gerne vil hjælpe.

Kan vi kalde det noget andet?

Måske skal vi ikke kalde det noget…. måske skal vi bare fortælle hvad vi vil opnå med det vi gør.

For mig er det vigtigt, at have et mål for samtalen. Mit mål er altid, at samle informationer nok til, at kunne hjælpe det menneske jeg sidder overfor.

Derfor vil jeg:

  • Opbygge en relation der er ærlig, tryg og forudsigelig
  • Indsamle informationer der som brikker i et puslespil skaber et billede
  • Høre hvad de selv mener er problemet og prøve at forstå det de forstår
  • Analysere udtalelser og dele dem i “omtanke og fastlåste overbevisninger”
  • Stille spørgsmål der bidrager til uddybning og efterforskning

 

 

 

Skriv en kommentar