Eksekvering af personlig strategi

Det er ikke fordi det regner, at der bliver vådt i din stue.  Det er fordi der er hul i taget

Forskellen på at udtænke en strategi og at eksekvere en strategi

Din evne til at eksekvere på det personlige plan er uløseligt forbundet med din evne til at eksekvere på virksomhedsniveau.

Hvis du ved hvordan du reagerer på modstand og hvordan du agerer under pres, vil du være langt bedre til at forberede dig på eksekveringen af din strategi. Jo bedre du er forberedt, jo bedre muligheder har du for at gennemføre.

Jeg taler ikke om vilje, stædighed, optimisme eller robusthed. Jeg taler om indsigt i dine reaktioner, dine fortolkninger, dine historier, dine beslutninger og din adfærd.

Vi er, som mennesker, en blanding af omtanke og følelser, fortid og nutid, arv og miljø. Det er et faktum. 

Vi er altid hele os, men vi kan aktivt vælge op- og nedprioritering af vores forskellige sider.  Det bidrager til at vi holder balancen og øger vores muligheder for at komme i mål med det vi sætter os for  

Det er her vi skal øve os. Det er her vi har meget at lære. Det er her vi kan blive bedre til at eksekvere på alle planer.

Problemerne står i kø. 

Stress, angst, ensomhed, utålmodighed og afmagt, altsammen ingredienser i en hverdag der kun vanskeligt hænger sammen for de fleste.

Jeg behøver ikke gentage hvad vi allerede ved… vi kan ikke undgå at læse om det, høre om det og tale om det. 

Alle er klar over, at vi er på spanden og mange kommer med deres bud på en løsning. Stresspolitik, opmærksomhedspauser, refleksion, fordybelse og hundredevis af ledelsesmetoder. Altsammen rigtig gode ting som vi kan have gavn af, men som ikke er i nærheden af, at løse problemet. 

Når vi ikke ved hvad der skal til, jagter vi løsninger på symptomerne….vi forsøger at dulme smerten. 

Resultatet bliver en fragmenteret og famlende strategi der ikke er rettet mod problemet, men kun slører symptomerne.

Spørgsmålet er hvordan erobrer vi magten tilbage, hvordan vender vi den udvikling der slider os op, med stress, depressioner, brok og afmagt.

Vi skal erobre magten tilbage…. men fra hvem? …. fra DEM?  Men hvem er DEM?

Hvis der er et DEM er vi så OS? Og hvis vi er OS ……. Mener de andre så, at vi er DEM?

Sandheden er, at vi allesammen både er OS og DEM og magten har vi frivilligt givet slip på, helt uden at bemærke det.

Men det er heller ikke vigtigt. 

Det vigtige er, at vi tager en beslutning…..VI vil gøre noget andet. VI vil finde en ny vej. 

Når vi skal finde en ny vej, er vi tvunget til at generere ny viden og ikke genbruge det vi ved nu. Fordi den viden har ført os hen, hvor vi er nu.

Den viden vi har OM problemerne, kan vi ikke bruge til, at arbejde os ud af problemerne, og det er på ingen måde nok at vide, hvad vi ikke skal gøre.

Vores nuværende fremgangsmåde.

  1. Vi undersøger, forsker, observerer og analyserer når vi skal beskrive et problem.
  2. Vi udtænker en strategi. Hvem – Hvad – Hvor – Hvornår i forhold til de enkelte handlinger. Vi laver risikovurderinger, markedsanalyser, konkurrenceanalyser, trin for trin -manualer og udarbejder den mest hensigtmæssige kommunikations metode.

KICK-OFF!

Hvis det går godt….. Jubel!!

Hvis det går skidt….. Alvorsord, placering af ansvar og tilbage til strategikurset!

Problemet ved denne metode er, at vi bruger den samme viden igen, for at afhjælpe et problem, der er opstået på baggrund, af den viden vi har anvendt.

Et endnu større problem er……..vi tror løsningen ligger i at ændre på strategien.

Det svarer til, at bruge den samme rute som sidst vi kørte forkert…. bare i en anden bil.

På et tidspunkt vil vi måske smide kortet ud, fordi vi tror ruten er forkert, men det er ikke løsningen. 

Udgangspunktet er stadig det samme -og målet er stadig det samme -og ruten er måske rigtig.

Vi var bare ikke forberedte… Måske noget af vejen…. men ikke godt nok. 

Vores manglende evne til at eksekvere vores egne strategier, har givet anledning til søgen efter nye opdagelser, nye metoder, og nye begreber

De nye opdagelser kan være undersøgelser, der beviser vigtigheden af, at vi sover godt om natten, at vi tilbringer tid i naturen og vi har flere virkelige end virtuelle relationer. 

Alt sammen rigtig gode ting, som vi alle bliver meget optaget af, hvorefter der er bred enighed om, at det bestemt er gavnligt.

Det er noget der er godt for os, som gavner os som mennesker, både vores krop og vores psyke. 

Men det er ikke nyt, og det løser på ingen måde vores problem….Vores problem med at eksekvere på det personlige plan.

Alligevel fører mange af disse opdagelser til nye metoder der spreder sig i både vores arbejdsliv og vores privatliv.

Der er et rigt udvalg både indenfor ledelse, markedsføring, sundhed, børn, kost, parforhold og sociale fællesskaber. 

Det er både dyrt og tidskrævende, at prøve disse tilbud af og det fører, i bedste fald, til en midlertidig lettelse… ..men vi bevæger os i cirkler

Vores søgen medfører nye begreber. 

De fødes og vokser op uden vi rigtig bemærker det. Pludselig er det bare noget vi siger. 

Gerne med den mest naturlige lethed og ofte uden at overveje, om der egentlig var brug for en ny version, af et ellers udmærket eksisterende begreb.

Fremadrettet…. Mange vil nu gøre noget andet fremadrettet…. men hvad betyder det? 

Ingen kan vel gøre noget bagudrettet og hvorfor siger vi ikke bare fremover eller fra nu?

Hvis vi har gjort noget der ikke virkede og nu vil gøre noget andet, kræver det mere at sige fremover, fordi det gælder nu. 

Fremadrettet høres tit i forbindelse med personer der ikke helt vil sætte en tidsfrist på.

Hvornår vil du gøre det? Nu, eller om en uge? 

Hmm tja øh , jeg kan sige så meget, at jeg kommer til at gøre noget andet… fremadrettet.

Autentiske…Vi skal være autentiske… det er også et kæmpe hit. Mange efterspørger autencitet og vi roser hinanden når vi ser videoer eller interviews med indhold af personlig karakter. Rådene fra markedsførings folket er, at autencitet er vejen til kunderne…. De skal kende dig så de får tillid til dig.

Men hvad betyder autentisk? 

Det kommer fra det græske auto = selv. Noget som er forekommet i virkeligheden eller forekommer i sin originale, naturlige eller ubearbejdede form. Men er det det vi vil fortælle, at vi er i en ubearbejdet form? Og hvad betyder det i forhold til et menneske?

Synonymet for autentisk er – ægte. 

Det er nok her vi skal finde årsagen til fødslen af dette begreb. Vi vil have ægte mennesker og ikke virtuelle, photoshoppede eller falske mennesker. 

Men hvorfor bruge nye ord, når vi har ord som, ærlig, troværdig, oprigtig og ordentlig? 

Måske fordi det forpligter mere at bruge disse ord. Her fanger bordet. Det gør det ikke på samme måde, når vi siger autentisk. Det kan tolkes på alle de måder, der måtte være behov for, så er det op til den enkelte, at leverer sin egen fortolkning

Vi kan gøre det bedre!

Vi skal blive bedre til, at kende vores egen adfærd, hvilken virkning vi har på relationer, grupper og processer. Vi skal kende vores svagheder, ikke fjerne dem. Vi skal kende vores styrker og bruge dem til, at styrke andre, berige gruppen og fremme processen. Når vi ved hvad vi kan tilbyde og hvad vi ikke kan, er det muligt at tage ansvar.

Vi skal have ny viden. En kombination af grundlæggende viden om vores hjerne og menneskelig adfærd. Det er afgørende for hvordan vi kan tolke og forberede os, når vi skal eksekvere vores strategier.

Jeg er optaget af mange forskellige bud på ny viden, men har en forkærlighed for Peter og Peter.

Peter Lund Madsen taler blandt meget andet, om vores hjernes evne til at skabe, en faktuel, en emotionel, og en social virkelighedsopfattelse. 

  • Den faktuelle dannes på baggrund af vores sanseapparat og giver os en oplevelse af virkeligheden. 
  • Den følelsesmæssige skal hjælpe os med, at tillægge denne virkelighed en form for værdi.
  • Den sociale, er vores evne til at opfange og bearbejde alle de beskeder vi udsender og modtager.

Peter Bastian taler blandt meget andet om Senmodernitetens hellige treenighed.

  • Patologisk narcissisme
  • Offerbevidsthed
  • Fraværet af hieraki og vertikalitet

En sammenblanding af uovertruffen selvoptagethed, fravalg af ansvar og sideordning fremfor prioritering.

Hertil kommer differentiering og integrering, som på den ene side er evnen til at dykke ned i detaljen og på den anden side evnen til, at sammensætte det til en brugbar helhed, der giver mening.

Det er ikke bare disse to herres bud, der giver et indtryk af, hvorfor det er så hulens svært, at eksekvere en strategi på det personlige plan. 

Der er mange ting, vi skal tage højde for og mange menneskers forskellige adfærd der skal tilpasses. 

Hvis vi virkelig vil noget andet, skal vi kende indholdet i vores egen person. 

Vi skal starte processen fra os selv, vi skal lave en indholdsfortegnelse. 

Ikke de smarte præfabrikerede profiler, ikke de dybe citater, men helt grundlæggende. 

Hvad indholder jeg……både når det går godt og når det går dårligt.

Det er ikke let. Det er en kamp mellem drifter og omtanke, udvikling og omsorg, objektet og subjektet.

Det er, at tage ansvar på et grundlæggende plan, udvikle evner til at eksekvere dine personlige strategier og bygge en ny vej, grundlagt på ny viden.

Jeg taler ikke om DEM.

Jeg taler om OS, dig og mig.

Skriv en kommentar