Fra dygtig iværksætter til halvdårlig leder.

Den dygtige iværksætter knokler og opnår succes med sin virksomhed.

Det kræver flere medarbejdere, han udvider og bliver nu leder. Problemet er, at mange bliver ledere uden rigtig, at have lysten eller talentet.

Hvis bare jeg kunne tjene noget mere…

Hvis bare jeg havde de helt rigtige medarbejdere…

Hvis bare jeg havde lidt mere tid…

Spørgsmål, der alle har samme fællesnævner…. Hvis bare….

Når vi bruger “hvis bare” giver vi ansvaret fra os og lader vilkår og tilfældigheder råde. Herefter er der fri bane for alle der vil sælge dig et nyt koncept, nye ledelsesværktøjer eller 5 hurtige trin til, at blive en stærk leder.

Det tager den tid du ikke har, -og de penge der ikke blev tjent.

Dine medarbejdere mangler stadig en dygtig leder og arbejdsmiljøet er i fare for at blive giftigt.

Et af de største og dyreste problemer vi har er arbejdsrelateret stress.

430.000 danskere, svarende til 10-12%, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag.

Hvad koster det?

  • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
  • Det koster op mod 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder
  • Det koster op mod 4 mio. kr. at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kr. klassen
  • Ca. 1/3 af det samlede fravær på arbejdsmarkedet skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Kilde: Stressforeningen

Vi bliver ikke stresset, af at have travlt og vi behøver ikke at have travlt, for at blive stresset.

Ledige kan være stresset, mens dem med fuldt skema, kan være i balance.

Hvorfor er det interessant?…. 

Fordi din adfærd som leder har indflydelse på de faktorer der oftest fører til stress. Mange steder nævnes, uforudsigelighed, utryghed og ubalance mellem ansvar og indflydelse.

Vi er nødt til at komme tilbage til noget gammelt, noget grundlæggende. Hvis vi skal vende udviklingen og modsige WHO´s forudsigelse om, at stress vil være en af de største sygdomsfaktorer i 2020.

Vi kan ikke efterspørge robuste medarbejdere, fordi vores arbejdsmiljø er giftigt. Vi må kigge på den adfærd der fører til problemet.

Vi skal lære mere om menneskelig adfærd i almindelighed og om vores egen adfærd i særdeleshed. Der skal ikke noget nyt til…der er noget gammelt til.

Vi skal tale om menneskelig adfærd og transformation.

Oversat til….Hvordan vi handler som mennesker, tager ansvar for vores egen udvikling og hvordan vi integrerer nye færdigheder i vores samlede karakter.

Det kræver en ændring af vores adfærd, vores værdier og modet til, at arbejde der hvor problemerne er.

Det er hverken hurtigt eller nemt….. Men jeg ved det er ladsiggørligt og du kan bruge det resten af dit liv.

Skriv en kommentar