Personlig sparring

Personlig sparring er en meget effektiv tilgang, når du har brug for hjælp til at løse problemer med eksekvering i din virksomhed.

Du kan sende alle dine medarbejdere på samme kursus, men det er sjældent, alle kan bruge den samme tilgang.

Når du vælger personlig, sparring vælger du at tage ansvar som ejerleder. 

Problemerne i din virksomhed kan ved første øjekast ligne problemer med dine ansatte, leverandører, eller materiel. Derfor vil fokus tit være på andre end dig selv. 

Hvordan kan du løse problemer der umiddelbart ligger hos andre end dig selv?

Hvordan kan du finde en løsning der gavner andre, når du ikke kender årsagen?

Svaret er enkelt … Hvis du ved hvad der er galt, kan du lave en plan, der gavner din virksomhed. På den måde vil dine medarbejdere have de bedste forudsætninger for at udføre de opgaver der forventes af dem.

Vi tager et tænkt eksempel :

Du henvender dig til mig med disse problemer:

 1. Medarbejderne er usikre på de opgaver der skal løses 
 2. Der er for meget spildtid under møder
 3. Flere medarbejdere er imod de nye tiltag du har præsenteret
 4. Flere medarbejdere når ikke deres opgaver til den forventede tid

Da jeg er personlig sparringspartner, vil jeg altid starte med dig og hvilken rolle du har i de situationer, du beskriver. I eksemplet her har du brug for at få løst 4 konkrete problemer med medarbejderne, og så kan det virke forvirrende, at jeg kun taler med dig om problemerne.  Du ville måske forvente, at jeg ville tale med medarbejderne. Men jeg er din sparringspartner, så jeg arbejder med at sætte dig i stand til selv at løse problemerne. 

Umiddelbart kan det forvirre, at løsningen ligger hos ejerlederen og ikke, som det tit forventes, at det er medarbejderne der skal arbejdes med. Det er muligt medarbejderne skal involveres senere, men ikke fra start. 

Jeg arbejder med følgende trin:

 1. Jeg finder årsagen til problemet 
 2. Jeg giver dig den viden du mangler
 3. Du træner nye måder at håndtere problemerne på
 4. Jeg sikrer, at alt nyt forankres i din hverdag

1. Jeg finder årsagen til problemet

På dette trin samler jeg de oplysninger jeg skal bruge for at lave en analyse, der kan klarlægge årsagen til de problemer, der skal løses. 

Det kan lyde både besværligt og langsommeligt men det har intet med dig at gøre. Det eneste du skal i starten er at svare på mine spørgsmål. Jeg laver arbejdet med at indsamle oplysningerne og analysere dem. Min lange erfaring gør, at langt det meste sker, mens vi taler sammen. Herefter vil jeg komme med forslag til årsager til problemerne.

Årsagerne kunne være:

 • Manglende klarhed og forståelse
 • Kommunikationsproblemer 
 • Naturlig modstand mod forandringer
 • Uklare mål og forventninger

Nu tænker du måske …

Ja, det er fint – men nu har vi bare beskrevet problemerne på en anden måde.

Præcis! Nu er de formuleret på en måde, så du selv kan gøre noget ved dem.

2. Jeg giver dig den viden, du mangler

Viden om hjernen

Viden om menneskelig adfærd, gør dig i stand til, at kommunikere mere præcist. Samtidig vil du blive bedre til at tilgodese den enkelte medarbejders behov.

Viden om hjernen hjælper dig til at forså, hvorfor du og medarbejderne kommunikerer, som I gør, hvorfor I forstår hinanden på en bestemt måde, og hvorfor I reagerer, som I gør.

Vores evne til at tage hensigtsmæssige beslutninger forbedres væsentligt, når vi forstår hvad det er, der sker, som får os til at vælge en bestemt beslutning.

Hjernen kan både være en modspiller og en medspiller. Når du ved mere om det, hjælper det dig, når du skal skabe de bedste rammer i din virksomhed. 

Jeg sørger altid for at give dig den viden du har brug for i lige netop din situation. Jeg forklarer tingene på en enkel og ukompliceret måde.

Min viden om menneskelig adfærd bygger på en livslang interesse og mange års erfaring som ergoterapeut, hvor jeg har arbejdet med mennesker i svære situationer. Du vil derfor bliver klogere på præcis de områder af den menneskelige adfærd, der er vigtige for dig og dine problemer. Jeg vil lære dig det du har brug for på en enkel måde og tilpasset dine problemer.

3. Du træner nye måder at håndtere problemerne på

Du øver dig uden at bruge ekstra tid på det. Det foregår i løbet af din hverdag med de opgaver du i forvejen har på jobbet. Jeg laver en plan ud fra de ændringer som vi sammen er kommet frem til vil gavne dig og din virksomhed.

Ændringerne behøver ikke være omfattende for at give den ønskede effekt. Alligevel er det vigtigt at være bevidst om at øve den nye adfærd i hverdagen, fordi hjernen har en naturlig modstand mod at gøre noget andet, end det vi plejer. Så hjernen vil hoppe tilbage i de gamle mønstre hvis vi ikke bevidst vælger at gøre noget andet, end det vi plejer.

4. Jeg sikrer, at alt nyt forankres i din hverdag

Den nye adfærd skal blive til nye vaner. Det er en proces jeg sørger for løbende.

Jeg ved, mange tidligere har arbejdet med ændring af adfærd og den måde de tænker på. Mange har desværre også oplevet, at det kun holdt i kort tid. 

Vi har alle prøvet det … vi kaster os ivrigt over et nyt og spændende tiltag der skal løse nogle af de problemer, vi har. 

Vi investerer både tid og penge i projektet. Der er en positiv stemning og resultaterne er overbevisende. Alt er godt … de første måneder … måske kun de første uger. Herefter sniger de gamle vaner sig ind igen, og snart er vi tilbage hvor vi startede. 

Det er der en meget enkel forklaring på. Igen er det viden om hjernen der kan udgøre forskellen på, om det bliver en varig ændring eller ej.

Den viden har jeg gennem årene brugt til at sikre, du ikke skal gøre tingene flere gange. De forandringer vi samarbejder om vil blive varige. Du skal kun gøre arbejdet en gang. 

Selvfølgelig sker tingene ikke af sig selv. Mit arbejde bygger ikke på nemme løsninger. Det bygger på solid erfaring, viden og talent. 

Vi skal arbejde med tingene men arbejdet vil være indbygget i meget af det, du foretager dig alligevel. 

Du vil have mig i dit hjørne som sparringpartner hele vejen. Jeg vil sørge for at du altid har den viden og den plan, du har brug for – enkelt præsenteret –  Ikke altid let … men altid enkelt.

Hvis dit mål er attraktivt nok, og hvis du vil yde indsatsen, så kommer du i mål – hver gang.

Mit forløb har været så meningsfuldt og har sat en masse tanker i gang.

Jeg vender ofte tilbage til din bog. Du har virkelig fat i noget – dine værktøjer hjælper mig til at se tingene tydeligt. Jeg er mere sikker når der skal træffes vanskelige beslutninger. 

Marie

Ejerleder 

Jeg har haft så meget glæde af vores forløb og har ventet spændt på bogen. Glæder mig til at kunne slå op og benytte din håndbog, når jeg mangler retning. Jeg eksekverer MEGET bedre efter din guide.

Christine

Ejerleder